Profesionalno iskustvo na koje možete računati.

DR EMMA

Ko je Emira Lazić?

Dr sci. spec. Emira Lazić rođena je 11.4.1976. godine u Sremskoj Mitrovici. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, u trajanju od 6 godina, sa prosečnom ocenom 9,00 završila je 2002. godine. Specijalizaciju iz oblasti Ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu u Beogradu upisala je 2008. godine i zvanje specijaliste ortopedije vilica stekla 2011. godine. Doktorske studije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2011/12. godine i uspešno položila sve planom i programom predviđene predmete sa prosečnom ocenom 9,94.
Ko je Emira Lazić?
Dugogodišnja ortodontska karijera

Dugogodišnja ortodontska karijera

Tokom doktorskih studija prezentovala je naučno-istraživačke radove na domaćim i međunarodnim kongresima i bila autor i koautor u naučnim radovima, od kojih su četiri publikovana u vodećim ortodontskim časopisima. Titulu doktora mecicinskih nauka stekla je 2018. godine. 2019. godine imenovana je u zvanje docenta na stomatoloskom fakultetu u Pančevu. Ortodoncijom se aktivno bavi od 2008. godine.
ZAPRATITE NAS

dremma.smile

1010 followers

KONTAKTIRAJTE NAS

Svi se smejemo istim jezikom